rechten en plichten, wat te doen na overlijden vader


22 februari 2013

Vraag nummer: 33700

Geachte mijnheer/mevrouw,

Mijn vader is onlangs overleden. Mijn moeder ruim 10 jaar eerder.
Hij woonde in een huurwoning.
Er zijn 5 volwassen kinderen die achterblijven.
Er komt veel op ons af. Wat moet er allemaal geregeld worden? Rekening begrafenisonderneming? Huur? Pensioen? Opzeggen bankrekening? Huurtoeslag, Zorgtoeslag? Worden er dingen geregeld/doorgegeven door de gemeente.
Rekening stond op naam van vader en/of jongste zus. Is zij nu financieel verantwoordelijk voor alles? Oudste broer pinde bedragen voor mijn vader, want dat kon hij zelf niet meer, alzheimer. Moet oudste broer nu met bewijzen van uitgaven komen. Er is enigszins ruzie ontstaan omdat jongste zus banpas op eisde. Om dat ze de uitgaven niet vertrouwde.
Geen testament, hoe vindt de verdeling plaats? Stel dat er ook schulden zijn? Hoe daar mee om te gaan?
Sorry voor de vele vragen maar het duizelt ons allemaal.
Ik hoop dat u ons een antwoord kan geven.
Alvast bedankt!

Antwoord:

Geachte heer,

Het zijn inderdaad werg veel vragen die niet allemaal beantwoord kunnen worden. Je begint over het algemeen om vast te stellen of er een testament is gemaakt (u kunt informatie opvragen via het CTR in Den Haag), wie de erfgenamen zijn en of de erfgenamen ook zuiver willen aanvaarden of misschien beneficiair willen aanvaarden (via de rechtbank). Beneficiair aanvaarden kan aan te bevelen zijn indien de samenstelling van de nalatenschap onduidelijk is.
Is er geen van de wet afwijkend testament, dan zijn de kinderen samen ieder voor een gelijk deel de erfgenamen.

Daarnaast is uiteraard van belang wat tot de nalatenschap behoort. Daarbij is ook van belang wat destijds tot de nalatenschap van moeder heeft behoord, omdat de kindsdelen in die nalatenschap mogelijk tot vermindering leiden in de nalatenschap van vader.

Indien het u duizelt en veel vragen zijn, dan is het misschien toch goed om even langs een notaris te gaan.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.