Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Voorschot betaling uit erfenis

31 augustus 2010

Vraag nummer: 13892 (oude nummer: 15987)

Geachte Heer/Mevrouw,

De 4 erven van de nalatenschap van mijn vader hebben een van ons aangesteld als gevolmachtigde.
Er is een testament.
Er is een huis met ruime overwaarde welke te koop is gezet.
En er is een ruim saldo op de spaarrekeningen.
Mag de gevolmachtigde de erven alvast een voorschot uitbetalen vanaf de spaarrekeningen? Er zijn enkele erven die het geld nu goed kunnen gebruiken.
Of moet dat eerst weer geregeld worden via de Notaris

In afwachting van uw reactie
Met vriendelijke groet.
G.Hermans

Antwoord:

Geachte heer,

Het lijkt op zich aanvaardbaar indien alle erfgenamen het daarmee eens zijn en het op geen enkele wijze tot liquiditeits problemen leidt. Uiteraard is voorzichtigheid geboden indien de overwaarde (sterk) daalt en de spaarrekeningen uitgeput raken. Tenslotte dient er ook nog erfbelasting voldaan te worden.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder