Betaling nota door notaris uit nalatenschap


30 oktober 2014

Vraag nummer: 40421

Geachte heer van de Griend,

Als ik het me goed herinner moet er een rechtsartikel zijn waarin geregeld is, dat de nota van de uitvaart door de notaris uit de nalatenschap van de overledene kan worden betaald, voordat hij alle handtekeningen ed van de erven heeft ontvangen. Tevens zouden de uitvaartkosten onder preferente kosten vallen?

Kunt u mij vertellen welk wetsartikel dit is?

Wij hebben in een grijs verleden hieromtrent ooit een brief van de toenmalige NUVU over ontvangen.

Alvast bedankt voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer,

In artikel 7 van boek 4 BW staat welke schulden tot de schulden van de nalatenschap behoren en welke rangorde er is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.