vervolg vraag


14 maart 2011

Vraag nummer: 24753  (oude nummer: 16536)

Die notaris zegt dat het zo werkt maar ik vind het raar er is niets te vereffenen er zijn geen schulden.
Die bewindvoerder gedraagt zich als een executeur testementair.
Waarom al die kosten mijn moeder is toch de enige ergenaam kinderen hebben een vorderng meer niet.
Kan het zijn dat er een kindsdeel opgeeist is?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De wet zegt nu eenmaal dat het zo werkt als er sprake is van beneficiaire aanvaarding (nogmaals: tenzij één van de uitzonderingssituaties van toepassing is).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.