Rechten uit erfenis


19 september 2011

Vraag nummer: 26079

Mijn vader had een groot stuk terrein. In 1980 is vader overleden. Door onenigheid tussen de erfgenamen is de erfenis tot op heden niet verdeeld.
Drie van de erfgenamen hebben zonder toestemming van de overige erfgenamen activiteiten op het terrein. Ik ga binnenkort met pensioen en ben voornemens om op het deel waarop ik recht heb een volkstuintje aan te leggen. De 3 erfgenamen hebben te kennen gegeven dat ik geen gebruik mag maken van het stukje terrein waar ik volgens wet en regelgeving recht op heb. Wij hebben toch allemaal dezelfde rechten?
Mogen zij mij de toegang ontzeggen? De verdeling kan niet via de rechtbank omdat er veel kosten bij gepaard gaan en deze niet door de erfgenamen betaald zullen worden.

Met vriendelijke groet,

Lisa

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Er zal toch echt verdeeld moeten worden wil je exclusief gebruik kunen maken van (een gedeelte van-) de grond. Anders zal één en ander tot in lengte van jaren veel onenigheid opleveren.Misschien is het een idee om niet juridisch te verdelen, maar dan feitelijk, zodat je wel een soort van gebruiksrecht krijgt van een gedeelte. Een echte oplossing is het niet, maar het kan misschien een impasse doorbreken. Ik raad u toch van harte aan om eens langs uw notaris te gaan om één en ander te bespreken.
er niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.