maximale termijn voor het aanvaarden


23 maart 2012

Vraag nummer: 27929

hoe lang mag je wettelijk wachten voordat je een keuze maakt om al dan
niet te aanvaarden van een erfenis

Antwoord:

Geachte heer,

Op zich kun je al aanvaard hebben doordat je je ondubbelzinnig als erfgenaam hebt gedragen.
In beginsel is er verder geen verval of verjaringstermijn. Wel kan er via de rechter een termijn worden gesteld. Verloopt dan de gestelde termijn, dan wordt je geacht zuiver te hebben aanvaardt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.