beneficiaire aanvaarding


25 november 2010

Vraag nummer: 14006  (oude nummer: 16211)

Mijn oom (Nederlandse Nationaliteit) is in het buitenland overleden (woonde daar al 4 jaar).

één van de in Nederland wonende erfgenamen is minderjarig. Volgens mij mag deze minderjarige erfgenaam niet zomaar zuiver aanvaarden. Indien de wettelijk vertegenwoordiger namens deze minderjarige erfgenaam beneficiair wil aanvaarden, bij welke rechtbank moet de verklaring worden opgesteld ?

Antwoord:

Geachte heer,

Het kan zijn dat door verloop van 3 maanden er gacht wordt reeds beneficiair te zijn aanvaard. Als dat niet zo is, dan moet inderdaad beneficiair worden aanvaard. Bij welke rechtbank kan ik helaas zo niet zeggen, maar mij lijkt de rechtbank in Den Haag, maar ik zou het daar gewoon even navragen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.