Testament


16 oktober 2009

Vraag nummer: 13080  (oude nummer: 14095)

Wat wordt er i.v.m. familierelaties bedoeld met : aanwas?

Antwoord:

Geachte heer,

Aanwas betekent (kort gazegd) dat indien er in een groep van erfgenamen een erfgenaam is die niet erven wil of kan, betreffend deel ten goede komt aan de andere erfgenamen (wordt dan als het ware verdeeld over de 'resterende' erfgenamen).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.