testament


21 januari 2013

Vraag nummer: 33381

Mijn grootmoeder heeft in een testament aan mijn broer en mij haar vermogen nagelaten. Nu blijkt dat het hele testament is veranderd door mijn broer en moeder en mijn moeder zichzelf in dit testament het huis toe-eigent en deze later wegschenkt aan mijn broer. Ik zie het nu na het overlijden van moeder, mag dit maar zo? Moet een testament, de laatste wil, niet gerespecteerd worden en mag men dit maar zo eigenhandig veranderen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het is niet mogelijk dat nabestaande de inhoud van het testament wijzigen. Dat kan alleen uw grootmoeder hebben gedaan via haar notaris. Bij het centraal testamenten register in Den Haag worden testamenten ingeschreven.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.