verjaring erfrecht


21 januari 2006

Vraag nummer: 9940  (oude nummer: 7323)

L.S.,

Is het zo dat recht op een
erfenis kan verjaren.
Men was op de hoogte
van het overlijden.
Als het zo is, wat is de
termijn?

Hoogachtend,

H.F. Donders

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het is zo dat je als erfgenaam een keuze hebt. Je moet wel een keuze maken. Niets doen is geen optie. De bevoegdheid een keuze uit te brengen verjaart niet.
Duurt het allemaal wat te lang dan kan de kantonrechter (op verzoek van de andere erfgenamen) een termijn stellen voor de keuze. Die je binnen die termijn niets, dan wordt je geacht zuiver te hebben aanvaard.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn