begrafeniskosten preferent bij afwikkeling schulden?


6 oktober 2011

Vraag nummer: 26314

Hallo, wij gaan de nalatenschap van mijn schoonvader beneficiair aanvaarden. Het ziet er naar uit dat de schulden hoger zijn dan de bezittingen. Zijn de gemaakte kosten voor zijn begrafenis en de notariskosten preferent? Dwz kunnen wij de begrafenis betalen van zijn bankrekening, voordat alle andere schuldeisers aan bod komen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Bij beneficiaire aanvaarding zijn in beginsel de speciale regels van de wettelijke vereffening van toepassing. In het algemene erfrecht is een algemeen artikel (art. 7) over de schulden van de nalatenschap en rangorde. Ik raad u van harte aan overleg te hebben met uw notaris over één en ander.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.