legitimaris en teruggaaf belasting


13 mei 2011

Vraag nummer: 24809  (oude nummer: 16718)

Is teruggaaf van inkomstenbelasting (aangifte is na datum overlijden erflater gedaan) onderdeel van de legitieme portie? Met andere woorden heeft een onterfd kind recht op een deel van een teruggaaf cq verrekening van inkomstenbelasting?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien de vordering/het recht op teruggave al ontstaan is voor het overlijden, dan behoort dat in beginsel tot de nalatenschap. Voor schulden geldt in beginsel hetzelfde.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.