Mag een bank uitvoering van een betaling weigeren?


9 maart 2017

Vraag nummer: 50033

Ik heb de rekening van de inkomsten belasting van mijn onlangs overleden vader ontvangen. Zijn rekening is geblokkeerd, maar er staat genoeg op om zijn belastingschuld te betalen. Ik heb de bank gevraagd deze betaling uit te voeren, maar deze weigert. Mag dat? Omdat de rekening naar mijn adres wordt gestuurd, en niet naar mijn zus (waar ik geen contact mee heb) moet ik deze dan betalen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De bank kan inderdaad de rekening blokkeren totdat vaststaat wie de erfgenamen zijn en dus wie gerechtigd is tot betreffende banktegoed. Doorgaans wordt dan gevraagd om een notariele verklaring van erfrecht. De erfgenamen zijn in beginsel gezamenlijk aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap en gezamenlijk gerechtigd tot de tegoeden/activa.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.