vordering schenking


18 mei 2016

Vraag nummer: 46208

Begin 2014 heb ik een bedrag van 15.000 euro gekregen van de partner van mijn vader om zo mijn lening op te heffen en mij te helpen.
Ik wilde toch maandelijks wat terugbetalen aan hem en heb afgesproken met hem om een vast bedrag van 200 euro terug te betalen per maand.
Hij ging akkoord met de voorwaarde het geld te geven en hiervan niets op papier te zetten en hij wilde niet dat na zijn overlijden ik nog geld aan zijn kinderen moest terugbetalen. Dus het maandelijkse bedrag mocht ik stoppen.
Nu eisen zijn kinderen van mij dat ik wel doorbetaal of het bedrag wat geschonken is minus wat ik per maand heb terugbetaald inclusief rente aan hen overmaak.
Ben ik dat verplicht? Het was een mondelinge afspraak.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als het bedrag is geschonken, dan valt het niet in de nalatenschap en dus ook in beginsel niet op te eisen door erfgenamen (er kan een uitzondering zijn die ik in dit geval buiten beschouwing laat). Is er sprake van een geldlening, dan valt die vordering wél 'gewoon' in de nalatenschap en moet dus betaald worden aan de erfgenamen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.