vergoeding afhandeling erfenis broer


14 maart 2010

Vraag nummer: 13675  (oude nummer: 15443)

Mijn broer is overleden.Hij was gescheiden en er was geen testament.
Zijn 2 meerderjarige kinderen staan beide onder een bewindvoerder.
Zij hebben mij en mijn zus gemachtigd om alles af te wikkelen. Wij hebben dus beide een verklaring van erfrecht.
Kunnen wij voor deze afwikkeling onkostenvergoeding krijgen of regelt de notaris dit, wanneer zijn huis verkocht is.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Doorgaans is er geen sprake van een onkostenvergoeding voor een gevolmachtigde, maar je kunt dat natuurlijk wel afspreken en misschien is het ook wel heel redelijk als er veel werk is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.