recreatiewoning op naam broer zetten


14 februari 2014

Vraag nummer: 37364

Mijn moeder is in 2013 overleden.Nu had ze een recreatiewoning met een woz waarde van 37.000. Mijn broer wil dit graag houden maar ik niet?Wij willen het op zijn naam zetten met clausule als hij het verkoopt ik dan recht heb op 10.000. Wat zijn voor mij belastingtechnisch dan de gevolgen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een meerwaarde clausule wordt soms opgenomen indien iemand een woning overneemt maar er bijzondere omstandigheden zijn, waardoor op dat moment de prijs wat lager is dan voor een derde zou gelden of dat degene die recht heft op die meerwaarde bijzondere inspanningen heft geleverd of iets dergelijks. Bij bedrijfsoverdrachten komt het soms ook wel voor. Indien er nu gewoon wordt overgenomen voor een reele prijs, dan lijkt een meewaarde clausule eigenlijk niet aan de orde. Of er mogelijk fiscal gevolgen aan verbonden zijn valt dus ook niet in het algemeen te beantwoorden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.