Na beneficiair aanvaarden alsnog aanvaarden


18 mei 2010

Vraag nummer: 13794  (oude nummer: 15757)

Mjin zus en ik hebben de erfenis van onze onlangs overleden vader beneficiair aanvaard. Maar als nu uit het financiele overzicht van de bank blijkt dat er toch voldoende middelen zijn (geld is); kun je dan alsnog zuiver aanvaarden en zo ja, hoe werkt dat? Of is dat niet gebruikelijk? Hoe gaat het dan wel verder, wat is de volgende stap? Moet ik dan bellen met de rechtbank?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Een gedane keuze is (in beginsel) onherroepelijk, dus zal er toch beneficiair moeten worden afgewikkeld, maar zou mogelijk sprake kunnen zijn van geen of lichte vereffening. Vraagt u dat even na bij uw notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.