legaat


30 oktober 2012

Vraag nummer: 32484

nee in testament staat het saldo bij overlijden

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De vraag bij een en/of rekening van wie het nu eigenlijk is, wordt heel veel gesteld. Er wordt verschillend over gedacht, maar over het algemeen wordt aangenomen dat en/of alleen iets zegt over wie over het saldo mag beschikken, niet van wie het is. Degene die betreffend bedrag op de en/of rekening heeft gestort is eigenlijk in die optiek de gerechtigde/eigenaar.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.