Aan wie moet de zorgtoeslag worden terugbetaald?


23 november 2017

Vraag nummer: 52843

Ik wikkel de financiele zaken af van een overledene. Deze heeft nog een schuld aan de belastingdienst inzake zorgtoeslag van plm. €750 over 2015 en 2016. Er zijn geen erfgenamen en er is geen geld om het terug te betalen. Hoe dit te regelen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien er geen erfgenamen bekend zijn, dan bestaat de mogelijkheid dat de rechter een vereffenaar benoemt. Deze vereffenaar treedt dan officieel op en dient de bepalingen van de wet in deze te volgen. De vereffenaar vertegenwoordigt in die functie de erfgenamen. Zijn er (te) weinig baten dan kan de rechter op verzoek van de vereffenaar het einde van de vereffening bevelen. Kortom er zijn vele instrumenten en wettelijke bepalingen. Aan u dus de vraag op grond waarvan u financiele zaken van een overledene afhandelt. Dat is van belang voor het antwoord op de vraag wat u dient te doen in welk geval.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.