overdragen efenis


4 september 2013

Vraag nummer: 35503

ik ben een van 13 erfgenamen van grond kan ik deze overschrijven
naar mijn kinderen

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

In beginsel geeft de wet bij bijzondere gemeenschappen zoals een nalatenschap, niet de mogelijkheid om over het aandeel in één tot de gemeenschap behorend goed te beschikken.
Wel kan het aandeel in het geheel worden overgedragen (indien de rechtsverhouding tussen de deelgenoten/erfgenamen zich daartegen niet verzet). Medewerking van alle andere deelgenoten/erfgenamen zou dan in beginsel nodig zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.