enof bankrekening geplunderd


4 oktober 2011

Vraag nummer: 26264

geachte,
ik heb onlangs 12 aug mijn vader verloren en ben de enige erfgename. hij had rekeningen bij verschillende banken en waaronder een enof rekening waar een neef zijn financiele zaken afhandelde vanwege zijn gezondheid dat het niet toeliet het zelf te kunnen meer. het moment van overlijden heb ik achteraf gemerkt op 3 okt.2011 (nadat er uitspraak geweest is van testament op 26 sept 2011 en ik de erfrecht papieren in handen kreeg) er grote bedragen waren weggehaald 2 dagen na zijn overlijden en waaronder hij een auto aangeschaft heeft nu 29 sept 2011 en mij het op 1 okt 2011 heeft verteld en niet afbetaald is naar zijn zeggen.2 termijnen moeten in nov en dec afbetaald worden van dit jr. met mij heeft hij dit niet besproken vooraf. mijn vraag is nu in hoeverre is dit volgens de wet correct. aangezien er nog een belastingschuld openstaat dat niet in 1 keer betaald kan worden en het op mijn bord komt nu als erfgename en lees ook dat na het overlijden ik ook nog belasting moet betalen over het geld dat je erft. weet niet of de wet in suriname afwijkt van ned op dit gebied. maar wat voor recht heb ik en nogmaals hij heeft zelf geen geld op die enof rekening gezet. wat voor stappen kan ik mag ik maken als ik zie dat ik de belastingschuld bijv. niet kan betalen en ik geen regeling meer mag treffen. en na een gesprek met mijn neef om achter te komen waar en wat hij met 115.ooo,ooo surinaamse dollars gedaan heeft my dat niet kan vertellen. blijkt 3 okt bij de bank dat ik geen enof rekening mag blokkeren en of mag laten stopzetten hier, al heb ik een erfrechtdocument. er staat momenteel nog maar 6000srd op. is dit nou diefstal of mag hij het geld blijven plunderen van de rekening en dat ik nu sta te kijken hoe nu de betalingen van mijn vader betaald zullen worden. hoop dat u mij met dit probleem kan helpen.
met vriendelijke groeten.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Naar Nl recht vervalt doorgaans een volmacht bij overlijden (van de volmachtgever). Beschikking over een en/of rekening kan mogelijk wel nog doorlopen. De en/of rekening geeft over het algemeen aan wie over de rekening kan beschikken, niet wie de eigenaar is.

Bij overlijden zal vervolgens vastgesteld moeten worden wie de erfgenamen zijn/erfgenaam is. Naar NL recht heeft een erfgenaam nog een keuze: verwerpen, beneficiair aanvaarden of zuiver aanvaarden. Gezien de verschillende gevolgen van één en ander en er na een gedane keuze doorgaans geen weg terug is, is het zeer aan te bevelen één en ander eerst te overleggen met een notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.