Erfrecht van stiefvader


26 september 2011

Vraag nummer: 26160

Mijn moeder is na het overlijden van mijn vader opnieuw getrouwd in gemeenschap van goederen. Uit haar huwelijk met mijn vader waren drie kinderen. Uit haar tweede huwelijk zijn geen kinderen. Mijn stiefvader en moeder zijn 32 jaar getrouwd geweest. Ze hadden samen met nog een ongetrouwde broer van mijn stiefvader een boerderij.Nu is mijn stiefvader vorig jaar februari overleden. Vlak voor zijn dood is er een maatschap opgericht voor het boerenbedrijf. In die maatschap heeft een kleinzoon van mijn jongste zus zitting met inbreng van arbeid. De boerderij gaat slecht. Moeder denkt dat ze tot haar dood daar kan blijven omdat mijn stiefvader dat heeft gezegd bij het opstellen van de maatschap. Moeder heeft aangegeven dat de kleinzoon de boerderij krijgt en verder wordt nergens over gesproken. Wat kan ik doen om inzage te krijgen in de maatschap en wat er voor moeder geregeld is. Ook wil ik wetenof dit zomaar kan. Kan dit verjaren als de kinderen niets doen. Wat gebeurt er met het geld van de eerste vader dat als weduwentoelage al die jaren in de boerderij gegaan is.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Eest zal bekeken moeten worden wat de situatie was bij het overlijden van uw vader. Had hij een testament gemaakt, zo ja wat stond daarin. Vervolgens zal bij overlijden van uw moeder weer vastgesteld moeten worden wie waar recht op heeft. Met name zal ook bekeken moeten worden of er iets in staat ontrent het aandeel in de maatschap/de boerderij.
Op grond van de wet erven de kinderen van uw moeder niet van uw steifvader, maar misschien had hij een testament gemaakt waarin van de wet werd afgeweken.

De maatschap 'overruld' als het ware het erfrecht in die zin dat in de maatschap voortzettings- en overnamebedingen opgenomen kunnen zijn op grond waarvan de overblijvende maten de zaak kunnen voortzetten. Doorgaans is er dan wel een afrekening met de uitgetreden/overleden maat (dan wel diens erfgenamen), maar is vaak ook een afbetalingsregeling opgenomen.

Het kan dus ook niet anders dan dat u contact opneemt met uw nmotaris om één en ander even samen te bespreken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.