bevoegdheden executeurs


14 januari 2006

Vraag nummer: 9913  (oude nummer: 7281)

In het testament van mijn moeder heeft ze mijn broers benoemd tot executerurs. In het testament staat daarover het volgende: ze hebben tot taak de goederen te beheren en de schulden te voldoen ook mogen ze goederen te gelde maken om schulden te voldoen.Omtrent de te gelde maken goederen moet er overleg zijn met de andere erfgenamen, maar ze hebben daarvan geen toestemming nodig . Aan de executeur komt geen beloning toe alleen de werkelijk gemaakte kosten mogen in rekening worden gebracht. Het volgende is het geval de broers zijn inmiddels begonnen met de verkoop van het onroerend goed zonder overleg met de andere erfgenamen. Kan dit nu zomaar en zo niet welke stappen moeten wij dan nemen omdat alles zonder overleg geschied.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

U geeft duidelijk aan wat er omschreven is, mij lijkt dat dus voor de execureurs duidelijk. Over wát er verkocht moet worden is overleg nodig. Als er daarna verkocht wordt is er uiteindelijk geen toestemming nodig.
Uiteraard moet alles wel zijn ter delging van de schulden.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >