testament met clausule


27 oktober 2012

Vraag nummer: 32460

mijn moeder is in begin dit jaar overleden en nu erven mijn zus en ik haar huis (wat nog niet is verkocht). in een uitsluitingsclausule heeft zij opgenomen het volgende: al hetgeen uit mijn nalatenschap wordt verkregen en de revenuen daarvan, alsmede de gerbelegging van een en ander, zal niet vallen in enige gemeenschap van goederen waarin een verkrijger is of zal zijn gehuwd of geregistreerd als partner, en zal niet in enig verrekeningsbeding krachtens huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of samenwoningsovereenkomst worden betrokken. Op de vererving van de nalatenschap is het nederlandse recht van toepassing. Verder geeft zij aan dat mijn zus en ik de enige erfgenamen zijn.
Nu mijn vraag: heeft mijn vrouw geen recht op mijn deel? Kan ik dat wijzigen in een testament? Zou het nl. heel vervelend vinden dat zij niets krijgt als ik eerder overlijdt dan zij.

Antwoord:

Geachte heer,

Indien u voor uw echtgenote overlijdt en de wettelijke verdeling van toepassing is of zij op andere wijze enig eigenaar wordt, dan zal zij ook gerechtigd zijn tot betreffende erfdeel van uw moeder. Omdat uw moeder al is overleden, behoort dat erfdeel tot uw vermogen. Het erfrecht/testament bepaalt zoals hierboven aangegeven wie het krijgt.
De door u aangehaalde privé clausule heeft m.n. effect bij echtscheiding. Bij overlijden heeft het vooral een fiscaal effect.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.