nog recht op deel erfenis


9 september 2013

Vraag nummer: 35555

heb je als ex nog recht of een deel van de erfenis van de overleden ex schoonvader.

Antwoord:

Geachte heer,

Het antwoord hangt vooral af van de vraag of de scheiding voor of na het overlijden was. Was het voor het overlijden, dan zal (tenzij een testament anders bepaalt) er geen aanspraak zijn, omdat er geen gemeenschap van goederen meer was.
Was de scheiding na het overlijden, dan zou betreffend erfdeel in de gemeenschap van goederen (indien aanwezig) gevallen kunnen zijn en bij scheiding verdeeld hebben moeten zijn. Uiteraard niet indien in een testament is bepaald dat het juist niet in een gemeenschap van goederen valt (privé-clausule).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.