geschil notaris


16 augustus 2007

Vraag nummer: 11218  (oude nummer: 9570)

Geachte heer,

Ik steven af op een geschil met mijn notaris inzake de afwikkeling van de nalatenschap van mijn moeder. Op zijn aanwijzingen ben ik vorig jaar overgegaan tot de verkoop van de boedel, leegruimen van het huis en het opzeggen van abonnementen. Met het geld uit de verkoop wilde ik de uitvaart betalen waarvan ik opdrachtgever ben geweest. Door de afwikkelingen rondom het overlijden kwam mijn eigen leven tot stilstand: ik kwam niet meer aan studeren toe, sliep slecht: brandde langzaam op. Mijn notaris bood me hierop aan de zaken van mij over te nemen en beloofde het allemaal te regelen. Hiermee stemde ik maar al te graag in en daarop overhandigde ik hem het geld dat uit de boedel voortkwam evenals de rekening van de uitvaartondernemer. Nu blijkt dat er meer passiva dan activa zijn loop ik de kans alsnog een deel van de rekening gepresenteerd te krijgen terwijl ik voldoende geld had verzameld om deze rekening te betalen! Zou ik onrechtmatig hebben gehandeld indien ik het geld had aangewend om deze rekening te voldoen? En gaat de rekening van een uitvaart voor op schulden ontstaan door huur, ziektekostenverzekering en een doorlopend krediet? Tenslotte, had ik mogen vertouwen op de notaris die toezegde dat het allemaal wel zou worden geregeld en dat ik me geen zorgen hoefde te maken? Het lijkt erop dat ik er dom aan heb gedaan alles uit handen te hebben gegeven en te vertrouwen op de mondelinge toezegging van de notaris.. Ik hoop dat u me hierin kunt adviseren.

Antwoord:

Geachte heer,

Het spijt me maar ik kan u vanaf deze plek niet helpen, maar op zich zou de tussenkomst van de notaris niet uit moeten maken (m.u.v. zijn honorarrium). Tenslotte zal door de tussenkomst van de notaris niet opeens het saldo van de nalatenschap negatief zijn geworden. Voorts kunt u toch gewoon met de notaris om tafel gaan zitten en hem verzoeken u volledig inzake en informatie te geven? Dan weet u precies wat er was en hoe het in elkaar zit.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.