hoeveel?


12 februari 2009

Vraag nummer: 12420  (oude nummer: 12332)

Mijn oma en opa hadden een testament op de langstlevende.Beide zijn ze overleden.op de datum van overlijden hadden ze nog negen kinderen waarvan er vijf zijn getrouwd, en er nog drie in het huis woonde. Van de drie die nog in huis woonden zijn er helaas twee van overleden.dus nu woont er nog 1 in dat huis.Alle broers en zussen waren het er mee eens dat hij in dat huis bleef wonen.Maar nu eist de dochter van 1 van de overleden broers haar kindsdeel. Maar hoeveel is dat kindsdeel eigenlijk?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik raad u toch echt aan om eens langs een notaris te gaan voor al uw vragen. Wat deze vraag betreft: zijn beide oudersoverleden en zijn er negen kinderen, dan krijgt ieder in principe één negende volgens de wet. Is er een kind vóóroverleden, zal dat één/negende deel ten goede komen aan diens kinderen tezamen (in geval van plaatsvervulling).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.