Kosten verschuiven naar jongste kind?


8 september 2013

Vraag nummer: 35550

Hallo.

Ik heb 1 oudere zus en 1 tweelingzus. Als mijn moeder sterft en mijn oudste zus wil niet voor de kosten opdraaien gaan de kosten dan naar mij? Ben ik dan verplicht de gehele begrafenis van me moeder te betalen? Heeft het oudste kind het recht om de begrafenis kosten niet te betalen en te verschuiven naar het middelste kind of het jongste kind. Hoe zit dat precies? En hoe zit dat met de schulden van mijn moeder? Moet ik die dan ook betalen of geld dat voor ons alle 3 de kinderen.

Alvast bedankt,

met vriendelijke groeten,

Marre v H

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als je verwerpt wordt je geacht geen erfgenaam te zijn geweest en ben je ook niet aansprakelijk voor schulden van de nelatanschap. De andere erfgenamenn moeten die dan voldoen. Verwerping kan wel betekenen dat plaatsvervulling van toepassing is. Kinderen van degene die heeft verworpen treden dan in diens plaats als erfgenamen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.