Erfenis verwerpen


4 oktober 2011

Vraag nummer: 26290

Geachte notaris, mijn vader is exact 9 weken geleden overleden
Ik wil de erfenis verwerpen (er is wat geld maar
Ook schulden) en wil er niets mee te maken hebben, heb wel 2 minderjarige kinderen ook voor hen moet het verworpen worden
Wat kost dit en wat exact moet ik ondernemen?!
Hij woonde en is overleden te Nijmegen
moet ik naar rechtbank ? Enz. Enz
Bij voorbaat uw dank
M. vr. Gr.
Jvg

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Verwerping moet inderdaad, netzoals beneficiaire aanvaarding, bij de griffie van de rechtbank. Zoals u zelf al aangeeft zal via plaatsvervulling het erfdeel naar uw kinderen 'schuiven'. Zijn zij meerderjarig dan is voor verwerping van hen goedkeuring van de rechter nodig. Dat is van te voren eigenlijk niet goed in te schatten.

Ik raad u dus van harte aan om toch eerst even met uw notaris te overleggen en dan pas een keuze te maken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.