Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

persoonsvervanger bij erfen

28 februari 2015

Vraag nummer: 41634

Geachte heer,
De opa van mijn vrouw is pasoverleden. Haar vader is ook jaren geleden overleden, maar tante (dochter van opa) leeft nog.
1. Mag zij al spullen uit huis halen zonder overleg met andere erflaters? (mijn vrouw en haar broer)
2. Mag zij zomaar de auto van opa op haar naam zetten.
3. Testament moet nog worden opgevraagd indien die er is.
4. Is tante verplicht om alles in overleg te doen met overige erflaters?
5 Er is ook vermoedde dat zij geld van rekening opa pint zonder goedkeuring overige erflaters. Kan dit dan terug gehaald worden bij haar.

Momenteel haalt zij alle waarde volle spullen uit huis zonder dit te overleggen. Zelf heb ik vermoedde dat ze er niet van op de hoogte is dat mijn vrouw en haar broer persoonsvervangers zijn van haar broer(hebben erfrecht via vader).

Bij voorbaat dank,

Mano

Antwoord:

Geachte heer,

Er zal moeten worden vastgesteld wie er erfgenamen zijn en of de erfgenamen aanvaard hebben. In het algemeen geldt dat de erfgenamen gezamenlijk één en ander moeten afhandelen. Dat zou anders kunnen zijn indien er volmachten zijn gegeven of een executeur is benoemd.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder