Is alles eerlijk afgewerk ?


20 maart 2007

Vraag nummer: 10971  (oude nummer: 9060)

Mijn Heeroom is een paar jaar geleden in Canada overleden.Heeroom was een broer van mijn overleden moeder.Een tante van mij (zus van mijn moede) vertelde dat zij erfgename was en gemachtigd om het een en ander (geld,postzegelverzameling en een ring) te verdelen.
Er is toen door haar aan broer en zussen en aan mij (zoon van overleden zus) een bedrag(je) uit-
gekeerd. Betrokkenen vragen zich nu echter af of dit allemaal wel eerlijk is gegaan ? Mijn(onze) vraag is: Hoe kom je dat te weten ?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Geen idee. U zou achteraf alsnog om inzage kunnen vragen. Wellicht ook kunt u de aangifte belastingen (successie) opvragen. Verder zou u bij de notaris terecht kunnen die één en ander heeft begeleid (indien van toepassing).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.