Wat erft een (klein-)kind als moeder eerder is overleden dan de grootouder?


19 januari 2017

Vraag nummer: 49149

situatie

er zijn opa en oma
2 zoons (waarvan 1 gehandicapte zoon) 1 dochter (dochter is mijn moeder en is in 2009 overleden en was onterft)

dochter had 2 kinderen ik en mijn broer.

opa en oma waren in gemeendschap van goederen getrouwd
oma overleed in 2011 en ik had daar het liegitieme portie van opgeeisd en na overleiden van oma was er een vermogen van 320.000 ik zou 1/12 erven

de gehandicapte zoon overleed begin 2012

opa overleed later in 2012
en het vermogen was toen 300.000 ik zou 1/8 erven

wat erf ik nou?

Antwoord:

Geachte heer,

Ik kan daar vrees ik niet zomaar antwoord opgeven. In het algemeen geldt dat een kind in de nalatenschap van beide ouders erfgenaam is. Bij onterving kan overigens nog sprake zijn van plaatsvervulling: het kleinkind van het onterfde kind kan in diens plaats treden. De inhoud van het testament is doorslaggevend.
Een broer of zus kan ook erfgenaam zijn. Dat is mede afhankelijk van de persoonlijke situatie van de overleden persoon en of er wel of niet een testament is gemaakt. Ook kan sprake zijn van plaatsvervulling tav de neef/nicht.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.