Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Oproepen schuldeisers

19 september 2011

Vraag nummer: 26077

Hoe moeten schuldeisers worden opgeroepen via een advertentie in de krant? En in welke krant dan?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het hangt er helemaal vanaf in welke kader er schuldeiser moeten worden opgeroepen. In het kader van dd wettelijke vereffening bijvoorbeeld moeten bekende schuldeisers gewoon per brief worden aangeschreven. Soms ook is de zogenoemde 'lichte'vereffening van toepassing op grond waarvan oproeping alleen nodig is als de rechter dat eist. Kortom, een algemene regel is moeilijk aan te geven. Ik raad u van harte aan één en ander te bespreken met uw notaris.

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder