prive portefeuille


17 november 2009

Vraag nummer: 13213  (oude nummer: 14394)

M'n beide ouders zijn gestorven, waren gehuwd zonder contract, met langst leeft; Nu ze woonden allebei gedomicilieerd bij me in en ik nam de zorg volledig op mij, daar ze allebei 80% fysiek gehandicapt waren. M'n ouders hadden geen onroerende goederen, alleen en spaarboek en zichtrekening. Ik had van beide rekeningen een volmacht. Nu vechten m'n broer (die 20 jaar naar m'n ouders niet geeft om gezien) en m'n beide zussen dat er meer geld is, nl. Kasbons of beleggingen. Er zijn geen beleggingen, alleen zicht en spaarboek. Er zijn er wel geweest twee jaar geleden en dit op toonder, maar nu zijn deze er niet meer, zelfs waren ze er niet meer vooral eer ze bij me gedomicilieerd waren. Ik zelf heb wel beleggingen in m'n portefeuille . Nu denken ze dat ik die kasbons van m'n ouders heb gekregen , en willen ze dit aanvechten. Mogen zij zomaar in m'n portefeuille een onderzoek doen, dit is toch prive. De vereffening verdeling bij de notaris is in akte gemaakt, en ook door de regristratie bekeken en we moeten niet betalen daar er niet veel geld mer over was. Ik heb moeten onder eed afleggen dat ik niets gekregen heb, behalve ik en m'n echtgenote een huwelijkscadeau in geld die ik trouwens in bijzijn van twee getuigen heb mogen afhalen van de bank. Dit op de wil van m'n beide ouders, maar hier heb ik geen schriftelijk bewijs van schenking, want het was een huwelijkskado, en die twee getuigen willen dit gegaranderd bevestigen. Dus m'n vraag is na goedkeuring van regristratie kunnen m'n broer en twee zussen in m'n eigen portefeuille laten kijken.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien kinderen naar NL recht een beroep doen opde legitieme portie dan kunnen schenkingen jonger dan 5 jaar als het ware 'terugehaald' worden. Op basis van de LP kun je aan de erfgenamen ook informatie vragen.

Een 'gewone" erfgenaam heeft uiteraard ook recht om te weten wat tot de nalatenschap behoort. Ik kan zo niet beoordelen of dat ook inzage in uw privé administratie betreft, maar in eerste instantie lijkt mij van niet.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.