Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

oude schulden erven

22 juni 2008

Vraag nummer: 11824 (oude nummer: 10932)

1,5 jaar na het overlijden van mijn moeder laat de belastingdienst weten dat er in 2006 te veel is betaald aan huursubsidie en wil het teveel betaalde terug. Kan dat wel en hoeveel jaar na overlijden kan men nog voor deze verrassingen moeten opdraaien.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik weet niet of dat kan, maar mij lijkt van wel. U kunt natuurlijk altijd aan de belastingdienst vragen op grond waarvan zij dat doen (welke regeling) en vanaf welk moment er geen verrassingen meer kunnen zijn (van die kant).

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder