inhouden restant erfenis


5 maart 2014

Vraag nummer: 37577

Mijn broer weigert het restant van de erfenis aan mij te betalen vanwege een onenigheid,(als ik niet voldoe aan zijn eis betaalt hij niet uit (chantage?), andere erfgenamen heeft hij dit bedrag wel uitbetaald.
Wie ziet er op toe dat een erfenis goed wordt afgehandeld, de notaris kan niets betekenen zegt ze en mijn broer weigert alle informatie.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Vreemde kwestie, want op grond waarvan beheert uw broer en gelden en kan hij betalingen doen of tegenhouden? Is er sprake van een afgegeven boedelvolmacht of is hij executeur? Is er misschien sprake van een bepaalde voorwaarde waaraan moet worden voldaan (inhouden erfbelasting oid) voordat tot uitkering kan worden overgegaan?
Kortom, ik kan één en ander slecht beoordelen. Misschien goed om toch nog een langs betreffende notaris te gaan voor informatie en advies of anders langs het juridisch loket.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.