verjaring onverdeelde boedel


1 september 2013

Vraag nummer: 35468

moeder is op 7 april 2009 overleden. Vader leeft al sinds 1985 niet meer. Er zijn 4 zoons, wettig erfgenaam waarvan 1 , weigert de boedel te verdelen.ER is een voorlopiger verdeling geweest, en daarbij is afgesproken dat er een restbedrag van ca ‚ā¨ 14000 bij de notaris geblokkeerd staat. Tot en met 15 dec 2010 zou hij onderzoek verrichten en de overige 3 erfgenamen in kennis stellen van zijn onderzoeksresultaten. Daartoe is schritfelijke overeenstemming bereikt. Tot heden blijft hij in gebreke en krijgen wij als overige 3 erfgenamen niet duidelijk te horen waar zijn bezwaren precies liggen tegen de verdeling van het restantbedrag.
Door zijn önderzoekswerk "zijn de notariele kosten opgelopen.
De overige 3 erfgenamen willen bepaalde kosten verhalen op hem en dat weigert hij.

De verjaringstermijn is 5 jaar,toch? Die loopt af op 7 april 2014 a.s.

Mijn vraag kan je de persoon dwingen tot afwikkeling van de boedel?

Antwoord:

Geachte heer,

Er bestaat inderdaad de mogelijkheid om via een rechter een verdeling af te dwingen. Als betreffende notaris niets meer kan doen, dan is het wellicht een idee dat u langs het juridisch loket of een advocaat gaat.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.