erfenis tekenen?


19 oktober 2008

Vraag nummer: 12072  (oude nummer: 11495)

Wat gebeurd er als ik NIET binnen de termijn van 3 maanden na overlijden van de erflater het testament aanvaard, verwerp of beneficiair aanvaard middels ondertekening. Is het zo dat wie zwijgt toestemt, of is alleen het zetten van een handtekening bindend

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Je kunt door gedragingen/werkzaamheden daden van aanvaarding plegen. Als dat zo is dan kun je dus in beginsel niet meer verwerpen of beneficiair aanvaarden. Een klip en klare keuze, m.n. via een notaris heeft dus de voorkeur.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.