verkoop ouderlijke woning en toegang tot ouderlijke woning ontzeggen


26 oktober 2009

Vraag nummer: 13124  (oude nummer: 14187)

Mijn vader is overleden, mijn zus, de vriendin van mijn vader (die tevens executeur is) en ik zijn met drieen erfgenaam. Mag de exucteur (in dit geval zijn vriendin) zonder ons te informeren of zonder met ons te overleggen het huis te koop aanbieden en een prijs betalen. Mag de vriendin ons (zijn kinderen dus) vanaf het overlijden de toegang tot ons ouderlijk huis ontzeggen. Mijn vader is afgelopen 4 september overleden en vanaf dat moment is ons de toegang ontzegd en zijn wij nergens in gekend (zoals het te koop aanbieden van de woning.

Antwoord:

Geachte heer,

Wat de executeur allemaal wel en niet kan, staat over het algemeen in het testament beschreven. Er wordt verschillend gedacht over de vraag wat de executeur allemaal zelfstandig kan. Ter betaling van schulden kan de executeur tot verkoop overgaan. Speelt dat niet dan is het zeer de vraag of de executeur dat kan. Soms is het dan verstandig om de voorzichtige weg te bewandelen. Uiteindelijk moet er ook nog geleverd worden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.