Overlijden langstlevende


3 september 2008

Vraag nummer: 11940  (oude nummer: 11209)

Beste heer/mevrouw,

Kunt u mij voorlichting geven over het al dan niet noodzakelijk zijn van een verklaring van erfrecht.

Situatie:

2 jaar geleden is mijn moeder overleden, zij had geen testament en er is ook geen verklaring van erfrecht opgemaakt. De verdeling van de erfenis heeft plaatsgevonden volgens het nieuwe erfrecht waarbij alles naar de langstlevende echtgenoot is gegaan. Er is daar ook belasting voor betaald ook voor de kindsdelen van mij en mijn broer.

In mei j.l is mijn vader overleden, aangezien het huis verkocht moest worden is er een verklaring van erfrecht opgemaakt door de notaris.

Nu het huis verkocht is krijg ik een brief van de notaris, met de vraag of er een verklaring van erfrecht is voor mijn moeder, mocht deze er niet zijn dan zouden zij extra werkzaamheden moeten verrichten.

Mijn vraag is klopt dit nu moet ik nu 2 jaar na dato nadat er zelf al belasting is betaald alsnog een verklaring van erfrecht voor mijn moeder gaan aanvragen?

Ik kan op het internet niets vinden noch bij justitie noch bij de belastingdienst dat hier duidelijkheid over brengt.

Antwoord:

Geachte heer,

Ik ga ervan uit dat uw ouders in gemeenschap van goederen waren gehuwd, dus dat de notaris wil weten wie destijds bij overlijden van uw moeder de erfgenamen waren. Dit omdat in de nalatenschap van uw moeder als het ware de helft van de woning "zat".

De extra werkzaamheden zouden zijn (lijkt mij) inzage bij het centraal testamentenregister of er wel of niet een testament was van uw moeder. Veel werk is dat niet. Of er veel kosten aan verbonden zijn weet ik niet, want de tarieven van notarissen zijn (helaas) zeer divers.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >