Tijdbestek afhandeling benficiar afhandelen


19 september 2014

Vraag nummer: 39923

Mijn oom is in februari van dit jaar overleden, er zijn 4 personen die de erfenis gaan delen, echter 1 van de personen heeft de erfenis beneficiair aanvaard, de andere 3 zuiver, mijn vraag is nu hoelang duurt de periode dat nu alles geregeld zal zijn, we hebben tot de dag van vandaag nog niets vernomen over de gang van zaken van de executeur die de erfenis afhandeld.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Mij lijkt dat u uw vraag moet stellen aan de executeur en dan vooral waarom u nog niets hebt vernomen. Wellicht zijn er goede redenen voor. Voorts is het de vraag of de executeur vanwege de beneficiaire aanvaarding nog wel bevoegd is. Indien er een notaris bij betrokken was, zou ik die notaris verder om informative vragen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.