Uitruimen woning overledene bij beneficiar aanvaarden


7 december 2008

Vraag nummer: 12261  (oude nummer: 11899)

Geachte mevrouw, meneer,

Onlangs is mijn moeder overleden. Er is een en/of rekening (ik en mijn moeder) met een ruim batig saldo, Er zijn vooralsnog geen schuldeisers.Omdat ik de laaste 5 jaar de administratie voor mijn moeder vericht heb durf ik te stellen dat er geen schuldeiders zijn. Ik heb echter de erfenis beneficiair aanvaard om mogelijke problemen te voorkomen. De verhuurder kan nl. eisen dat ik de woning in de oorspronkelijke staat oplever. Mocht dat zo zijn dan onstaat er hoogstwaarschijnlijk een negatief saldo. Ik heb een boedelbeschrijving bij de rechtbank neergelegd. Ik heb 3 onafhankelijke boedelopkopers/huisopruimers laten taxeren. alle 3 met hetzelfde resultaat: waarde nihil. Kortom er moet geld bij voor het 'bezemschoon' opleveren. Nu ben ik bang dat de kosten de baten gaan overschrijden. Daarom mijn beneficiaire aanvaarding. De verhuurder gaat in een eerste inspectie aangeven wat er allemaal terug in de oorspronkelijke staat gebracht moet worden. vermoedelijk gaat het daar fout. tenzij de verhuurder de hand over het hart streelt en gezien de ouderdom en achterstallig onderhoud e.e.a voor eigen rekening gaat nemen. maar ik twijfel en vrees het ergste. Vraag: mag ik in afwachting van een eventuele claim van de verhuurder inmiddels tot ontruiming van de woning overgaan? Elke maand huur gaar weer van het batig saldo af. Een heel verhaal met naar ik hoop een bevredigend uitsluitsel.
Met dank bij voorbaat voor een reactie verblijf ik met vriendelijk groet. R. Hovingh

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Ontruiming en dergelijk zouden gezien kunnen worden als daden van gewoon beheer en handelingen waardoor de schulden van de nalatenschap (zoals u zelf ook wel aangeeft) niet nog hoger oplopen. U hebt volgens uw zeggen al beneficiair aanvaard, dus die keuze is al gemaakt. Ik kan u vanaf deze plaats geen definitief akkoord geven en zou u aanraden toch even langs uw notaris te gaan voor nadere informatie en advies.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn