Wat zijn de gevolgen


4 februari 2021

Vraag nummer: 62381

Goedemiddag,
Mijn man is 18 jan overleden wij zijn 04-08-1998 getrouwd. Nu blijkt na aanvraag dat 06-02-1981 een zoals boven beschreven is afgesloten,wat houdt dit in wat zijn nu mijn rechten in Jip en Janneke taal gesproken ?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien u man een testament had gemaakt, dan is de inhoud van het testament van belang om vast te stellen wie de erfgenamen zijn en onder welke condities.
Indien uw man geen testament heeft gemaakt, dan is de wettelijke verdeling van toepassing (indien hij ook kinderen had). De langstlevende wordt dan enig eigenaar en de kinderen krijgen een zeer beperkt opeisbare vordering op de langstlevende die wel de erfbelasting over die voorderingen moet voldoen.

In het Centraal Testamenten Register kan worden nagegaan of u man een testament had gemaakt en zo ja bij welke notaris. Die notaris kan dan weer worden aangeschreven.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >