Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Wat zijn de gevolgen

4 februari 2021

Vraag nummer: 62381

Goedemiddag,
Mijn man is 18 jan overleden wij zijn 04-08-1998 getrouwd. Nu blijkt na aanvraag dat 06-02-1981 een zoals boven beschreven is afgesloten,wat houdt dit in wat zijn nu mijn rechten in Jip en Janneke taal gesproken ?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien u man een testament had gemaakt, dan is de inhoud van het testament van belang om vast te stellen wie de erfgenamen zijn en onder welke condities.
Indien uw man geen testament heeft gemaakt, dan is de wettelijke verdeling van toepassing (indien hij ook kinderen had). De langstlevende wordt dan enig eigenaar en de kinderen krijgen een zeer beperkt opeisbare vordering op de langstlevende die wel de erfbelasting over die voorderingen moet voldoen.

In het Centraal Testamenten Register kan worden nagegaan of u man een testament had gemaakt en zo ja bij welke notaris. Die notaris kan dan weer worden aangeschreven.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder