Voorkeursrecht na verdeling inboedel


21 december 2016

Vraag nummer: 48704

Wij staan op het punt een huis te kopen dat een nalatenschap is van vader die in de jaren tachtig is overleden. De zoon wil zijn appartament aan ons verkopen, de dochter die het andere appartament heeft zegt dat zij voorkeursrecht heeft. In een akte staat dat zij het huis destijds verdeeld hebben. Is het voorkeursrecht voor de dochter evengoed van kracht?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien in de akte van verdeling een voorkeursrecht tot koop staat op grond waarvan de verkrijger van destijds bij verkoop het eerst moet aanbieden aan de deelgenoot van destijds, dan zal dat moeten worden nagekomen. Het zou vrij eenvoudig een duidelijk moeten zijn indien het in betreffende akte duidelijk is omschreven. Indien het niet in betreffende akte van verdeling is opgenomen, dan is het uiteraard de vraag waar betreffende voorkeursrecht dan uit blijkt. Dat zou een vraag aan betreffende dochter zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.