Wie moet nu wat doen na overlijden Tante?


14 maart 2017

Vraag nummer: 50083

De tante van mijn vrouw (die was de enige, die nog naar haar omkeek) is overleden, geen testament aanwezig .
Er leven nog twee broers van die tante, erfgenamen dus, maar die zijn wils onbekwaam. Een van de broers heeft nog kinderen. (Neven van mijn vrouw) Wie draagt nu de verantwoordelijkheid voor de begrafenis, de afwikkeling van kosten en de nalatenschap, als die er nog is ?
mvg Daan den Hartog

Antwoord:

Geachte heer,

Vastgesteld moet worden of er een testament is opgesteld en zo ja wat dat testament inhoudt. Daarmee kan tevens worden vastgesteld wie op grond van het testament of de wet de erfgenamen zijn. Vervolgens zal iedere erfgenaam een eigen keuze hebben. Namens wilsonbekwame erfgenamen moet over het algemeen beneficiair worden aanvaard. Een notaris zal dat allemaal uitzoeken indien hij/zij de opdracht krijgt een verklaring van erfrecht op te stellen. Doorgaans zal dat pas plaatvinden (ver) na de begrafenis zelf. Degene die de opdracht tot de uitvaart heeft, zal die in beginsel ook betalen en op grond daarvan (mogelijk) weer een vordering hebben op de nalatenschap.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >