testament verwerpen?


9 november 2009

Vraag nummer: 13179  (oude nummer: 14329)

Mijn zuster is overleden en heeft in het verre verleden een testament laten maken met haar ex-man als begunstigde.
Mijn ex-zwager wil nu dat de nalatenschap van mijn overleden zuster t.g.v. haar familie(mijn moeder, broer en mij) komt. Weet u misschien hoe mijn ex-zwager moet handelen.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het is goed om vast te stellen of er in het testament misschien een voorbehoud staat dat de ex alleen erfgenaam is als er ttv het overlijden nog een relatie bestond. Is dat namelijk zo, dan erft hij niet en hoeft ook niet te verwerpen.

Misschien goed om dat eens door een notaris te laten vaststellen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.