verdeling bij geen testament


9 juni 2013

Vraag nummer: 34836

Geachte heer/meviruw,

Stel, eerste partner al overleden, tweede partner overlijdt ook, geen kinderen en geen testament;

is het dan mogelijk om de erfenis alsnog naar broers en zussen van beide partners te laten gaan of gaat de erfenis dan volledig naar broers en zussen van laatst overledene.

Is het mogelijk om verdeling naar beide families na overlijden van beide partners te regelen op andere wijze dan via testament?

Hartelijk dank voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer,

Het erfrecht zal bepalen wie wat krijgt. De erfgenaam is dan in beginsel ook erfbelasting verschuldigd. Na verkrijging kan een erfgenaam strikt genomen de erfenis ook weer (gedeeltelijk) 'door'schenken, maar er is dan in beginsel weer belasting verschuldigd. Ik raad u aan langs uw notaris te gaan voor overleg.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.