executeursloon


26 maart 2011

Vraag nummer: 24766  (oude nummer: 16588)

"vermogen op de dag van overlijden" is dat alle bezittingen of alle bezittingen minus schulden (zoals hypothecaire)?

Antwoord:

Geachte heer,

Vermogen is inderdaad alle bezittingen minus de schulden (die als schulden worden aangemerkt volgens de wet).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.