woning overleden ouders


1 december 2011

Vraag nummer: 26831

Mijn zus wil huurkoop doen op woning van mijn overleden ouders en dan aan de andere kinderen een aantal jaren huur betalen. Mocht iemand 't huis willen kopen, dan kan dat volgens haar, maar dan dienen wij haar reeds betaalde huur uit de verkoopprijs terug te betalen. Wat zijn de haken en ogen hieraan/

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Huurkoop van onroerende zaken is bepaald geen eenvoudig onderwerp en dient (heel) veel aandacht. Ik raad u dus van harte aan een afspraak te maken met uw notaris om één en ander samen door te nemen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.