testament


13 november 2015

Vraag nummer: 44216

ik ben erfgenaam van een tante een ander erfgenaam heeft de volmacht kan zij het geld afhalen van haar rekening

Antwoord:

Geachte heer,

Wat een gevolmachtigde kan, hangt af van de inhoud van betreffende volmacht. Indien u een volmacht hebt afgegeven, kunt u dat dus gewoon even nalezen in die volmacht. Uiteraard kunt u ook, indien er een notaris bij betrokken was, betreffende notaris daarom vragen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.